Modern Teens (choreo)

Bij de moderne dans dient het lichaam als expressie – en communicatiemiddel. Het is een dansvorm die uitgaat van de natuurlijke beweging van het menselijk lichaam. In de les Modern Teens Choreo zal gestart worden met een warming- up. Daarna zullen er een aantal dansante oefeningen in het midden en of over het diagonaal volgen. In deze oefeningen zullen we passen uitlichten die later terug zullen komen in de choreografie. Zeker 30 minuten van de les zal er gewerkt worden aan een dansant dansstuk. Na een reeks lessen zal er weer een nieuwe choreografie worden aangeleerd. Aan het eind van het jaar zal je een hoop van prachtige choreo’s kunnen dansen!