Om de veiligheid en dansplezier te garanderen zijn hier enkele onderlinge afspraken:

Algemene regels

 • Jeansbroeken/shorts zijn verboden in de les. Kom telkens in de gepaste kledij.
 • Breng altijd je dansschoenen mee en doe ze aan in de kleedkamer. Met je buitenschoenen mag je niet in de zaal komen.
 • Ouders / familie zijn enkel toegelaten in de danszaal en kleedkamers om hun kinderen te begeleiden en te helpen met omkleden als deze NIET ouder zijn dan 8 jaar. Er kan in Muziekcentrum GOEDLEVEN aan de bar (zelfbediening) iets genuttigd worden tijdens het wachten.
 • Jongeren minder dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen in de gebouwen.
 • Er heerst een algemeen rookverbod in de gebouwen.
 • Er worden geen les-en lidgelden terugbetaald. Bij uitzonderlijke medische reden (bv. langdurige ziekte) kan mits voorlegging van een doktersattest, een terugbetaling worden bekomen voor de resterende lessen (geen lidgeld!). Ook als de lessen door overmacht (vb Corona, …) niet kunnen doorgaan wordt het les-en lidgeld niet terugbetaald. Danscollege zal steeds de nodige initiatieven nemen om deze gemiste lessen te compenseren. (online lessen, inhaallessen, kamp).
 • De dansers worden op tijd in de les verwacht. Lessen beginnen telkens stipt.
 • Laat geen kledij rondslingeren in de kleedkamers of danszaal.
 • Voorwerpen die gevonden worden in de kleedkamers en dansstudio zullen bijgehouden worden en met toestemming van de leerkracht mag de leerling die iets verloren is een kijkje nemen.
 • Danscollege is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen en/of diefstal en beschadiging aan kledij, fietsen , auto en andere voorwerpen die de danser meebrengt.
 • Minderjarige dansers mogen de les enkel verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent.
 • Alle leden kunnen tijdens de danslessen gefotografeerd worden. Die foto’s worden soms gebruikt voor publicitaire doeleinden. Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend toe te stemmen, tenzij ze ons uitdrukkelijk meedelen dat ze dit niet wensen.
 • Het is niet toegelaten te filmen in de les (zonder toestemming van de lesgever). Als er filmpjes op youtube, facebook, … willen geplaatst worden gebeurt dit eerst in overleg met de docent en coördinator danscollege.
 • De lessen die bezig zijn mogen niet gestoord worden door de volgende groep.
 • Wanneer een leerling niet kan komen gelieve te verwittigen op voorhand aan de coördinator.
 • Eten in de dansstudio is NIET toegelaten.
 • Eigen water meebrengen is toegestaan. Maar kan ook in de cafetaria aangekocht worden.
 • Iedereen is verplicht om lidgeld te betalen bij inschrijven met uitzondering op de betaling van één beurt.
 • Breng je moves en goed humeur mee naar de les.
 • Elke docent heeft een vaste eerste vervanger. Bij ziekte of show zal er dus steeds een gekende vervanger lesgeven.
 • Bij blessure of ongeval, gelieve ons meteen te verwittigen. Wij brengen Danscollege op de hoogte en starten de procedure voor de verzekering.