Musical Kids

De lessen musical worden als volgt ingedeeld: niet enkel het dansaspect komt hier aan bod, maar ook het overbrengen van een verhaal gevuld met emoties via zang en drama. Wat musical zo specificeert zijn de drie disciplines die evenveel aan bod komen, die zich gaan afwisselen en aan het einde van het jaar zich gaan samenvoegen tot een coherent geheel. De lessen zullen telkens van start gaan met een goede opwarming die aansluit bij de discipline van die les. Zo wordt er telkens een goede basis gelegd. Elke les wordt er gewerkt aan techniek en repertoire, dit wil bv. zeggen; een technische dansoefening wordt opgevolgd door een choreo. Hetzelfde gebeurt voor zang en drama.